Добро пожаловать на форум Движения реалистической зоозащиты Пять свобод.

       FiveFreedomSite - перейти на сайт Движения реалистической зоозащиты 'Пять свобод'       FiveFreedomForum - как зарегистрироваться на форуме Движения реалистической зоозащиты 'Пять свобод'        FiveFreedomForum - проблемы с регистрацией на форуме Движения реалистической зоозащиты 'Пять свобод'

Текущее время: 24 ноя 2020, 05:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2  Все сообщения
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Трускавец - ОСВ, или отстрел?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 окт 2011, 16:57
Сообщения: 516
Откуда: Украина Львов
Продолжение событий - встреча членов Западноукраинского ОЗЖ и защитников животных Трускавца с мером города.

http://truskavets-city.gov.ua/modules.p ... e&sid=4139

читать дальше »
Цитата:
Зустріч міського голови Руслана Козира з представниками зоозахисних організацій


Днями у міській раді відбулася зустріч міського голови Руслана Козира з делегацією зоозахисних організацій, до складу якої увійшли голова Західно-українського товариства захисту тварин, громадські захисники та волонтери. Розмова велася про проблему безхатніх тварин у Трускавці та способи гуманного регулювання їхньої чисельності.

Міський голова безпосередньо поставив запитання, чи мають зоозахисники якісь факти чи свідчення ,що міська рада замовляє приватним особам вилов або вбивство тварин? Як виявилося, таких фактів ніхто не має. А тому, як зазначив міський голова, якщо зоозахисники направду зацікавлені у співпраці, а не у створенні собі самореклами, то слід припинити брудні нападки і приходити з конструктивними пропозиціями, які обов’язково будуть розглянуті і враховані. Адже проблема є, і її вирішувати треба. Не заговорювати, не загострювати штучно у форматі мітингів, а саме вирішувати. Щоправда, міський голова цього разу не почув від зоозахисників жодної пропозиції, а лише гасла про те, що тварин треба захищати.
Ініціативи почали напрацьовуватися під час самої розмови з подачі міського голови. Зокрема, зоозахисники погодилися, що тварини у місті, особливо такому місті як Трускавець, у вільному стані бути не повинно, тварин з вулиці треба забрати, стерилізувати, чіпувати, паспортизувати і щепити від хвороб. Міська рада при цьому зобов’язується надати приміщення для проведення цих процедур, залучити лікарів-ветеринарів, закладати у бюджет певні кошти. Але значну частину роботи і відповідальності мають взяти на себе товариства захисту тварин, як це є в усьому світі.
Пес на вулиці у вільному стані – це завжди небезпека і загроза для людей, це треба чітко розуміти. Ми живемо у місті людей, і у першу чергу маємо дбати за людей. І підгодовувати песиків, створюючи у дворах антисанітарію і збираючи зграї небезпечних тварин, які у будь-який момент можуть виявити агресивність, – це не є вирішення проблеми і нічого спільного із захистом тварин не має. Ця думка міського голови заперечень під час розмови не дістала.

Також зоозахисники погодилися, що контролювати діяльність підприємств і організацій, які мають ліцензії на вилов тварин і до яких звертається міська рада за цією послугою, мають громадські організації, в тому числі і зоозахисні, а не міська рада.

Що стосується будівництва притулку для тварин у місті Трускавці, то, на думку міського голови, це зовсім не вирішить проблеми, а тільки посилить її і обтяжить іншими попутними складнощами. Цю проблему не можна вирішити в одному окремо взятому місті, її треба вирішувати комплексно, тобто слід звернутися до міських голів сусідніх міст та голів райдержадміністрацій і спільно приймати рішення. Хто цим повинен займатися? Це має бути ініціатива громадських організацій та їхніх волонтерів.

В Україні, на жаль, дуже мало прикладів, практично не існує досвіду вирішення питання безхатніх тварин, але навіть той невеликий досвід Львова чи обласного Миколаєва слід вивчати, брати до уваги і ним користатися. Але знов-таки, хто цим має займатися? Очевидно, що громадські організації.

Представники делегації вручили міському голові відкритий лист до мешканців Трускавця, до трускавецької влади з різного роду погрозами і доволі зверхньо-зневажливого змісту, у якому вимагалося, зокрема: провести громадські слухання з зазначеного питання, вести роз’яснювальну роботу серед населення і пропаганду гуманного відношення до тварин, розробити програму гуманного регулювання чисельності безхатніх тварин і таке інше. Тоді як за собою зоозахисники залишають тільки право контролювати виконання вимог і надавати розголосу не правомірним, на їхню думку, фактам поводження з безхатніми тваринами. Зручна позиція, але не конструктивна. На це також звернув свою увагу міський голова. Адже пропаганда, роз’яснювальна робота, розробка програм – це прямі обов’язки громадських організацій, як і пошук засобів фінансування розроблених програм, в тому числі залучення урядових коштів. Обов’язок же міської ради в даному випадку – розглянути пропозиції, допомогти, посприяти, підтримати, по можливості, шукати інвесторів, залучати фахівців.

Оголосити збір коштів серед мешканців на вирішення проблеми безхатніх тварин – це також право і обов’язок громадських організацій. Але щоб люди відгукнулися і почали допомагати коштами, слід спочатку показати, що є конкретні справи, а не тільки гасла та заклики. На такій ноті і з готовністю до взаємної співпраці закінчилася зустріч міського голови Руслана Козира з представниками зоозахисних організацій та волонтерами.Цитата:
Встреча городского председателя Руслана Козира с представителями зоозахисних организаций

Днями в городском совете состоялась встреча городского председателя Руслана Козира с делегацией зоозащитных организаций, в состав которой вошли председатель Западно украинского общества защиты животных, общественные защитники и волонтеры. Разговор велся о проблеме бездомных животных в Трускавце и способы гуманной регуляции их численности. Городской председатель непосредственно поставил вопрос, имеют ли зоозахисники какие-то факты и свидетельства, что городской совет заказывает частным лицам вылов или убийство животных? Как оказался, таких фактов никто не имеет. А потому, как отметил городской председатель, если зоозащитники и вправду заинтересованы в сотрудничестве, а не в создании себе саморекламы, то следует прекратить грязные нападки и приходить с конструктивными предложениями, которые обязательно будут рассмотрены и учтены. Ведь проблема есть, и ее решать нужно. Не заговаривать, не заострять искусственно в формате митингов, а именно решать. Правда, городской председатель в этот раз не услышал от зоозахисникив ни одного предложения, а лишь лозунги о том, что животных нужно защищать.

Инициативы стали нарабатываться во время самого разговора из подачи городского председателя. В частности, зоозахисники согласились, что животные в городе, особенно таком городе как Трускавец, в свободном состоянии быть не должно, животных из улицы нужно забрать, стерилизовать, чипувати, паспортизовать и прививать от болезней. Городской совет при этом обязывается предоставить помещение для проведения этих процедур, привлечь врачей-ветеринаров, закладывать в бюджет определенные средства. Но значительную часть работы и ответственности должны взять на себя общества защиты животных, как это есть во всем мире.
Собака на улице в свободном состоянии – это всегда опасность и угроза для людей, это нужно четко понимать. Мы живем в городе людей, и в первую очередь должны заботиться о людях. И подкармливать собачек, создавая во дворах антисанитарию и собирая стаи опасных животных, которые в любой момент могут обнаружить агрессивность, – это не есть решение проблемы и ничего общего с защитой животных не имеет. Это мнение городского председателя отрицания во время разговора не получило.
Также зоозащитники согласились, что контролировать деятельность предприятий и организаций, которые имеют лицензии на вылов животных и к которым обращается городской совет за этой услугой, имеют общественные организации, в том числе и зоозащитные, а не городской совет.
Что касается строительства приюта для животных в городе Трускавец, то, по мнению городского председателя, это вовсе не решит проблему, а только усилит ее и обременит другими попутными сложностями.Эту проблему нельзя решить в одном отдельно взятом городе, ее нужно решать комплексно, то есть следует обратиться к городским председателям соседних городов и председателей райгосадминистраций и совместно принимать решение. Кто этим должен заниматься? Это должно быть инициатива общественных организаций и их волонтеров.
В Украине, к сожалению, очень мало примеров, практически не существует опыта решения вопроса бездомных животных, но даже тот небольшой опыт Львова или областного Николаева следует изучать, принимать во внимание и им пользоваться. Но опять-таки, кто этим должен заниматься? Очевидно, что общественные организации.
Представители делегации вручили городскому председателю открытое письмо к обитателям Трускавца, к трускавецкой власти из разного рода угрозами и достаточно возвышенно-пренебрежительного по содержанию, в котором требовалось, в частности: провести общественные слушания по отмеченному вопросу, вести разъяснительную работу среди населения и пропаганду гуманного отношения к животным, разработать программу гуманной регуляции численности безхатних животных и все такое. Тогда как за собой зоозахисники оставляют только право контролировать выполнение требований и предоставлять огласке неправомерным, по их мнению, фактам обращения с бездомными животными.


Удобная позиция, но не конструктивная. На это также обратил свое внимание городской председатель. Ведь пропаганда, разъяснительная работа, разработка программ, – это прямые обязанности общественных организаций, как и поиск средств финансирования разработанных программ, в том числе привлечение правительственных средств. Обязанность же городского совета в данном случае – рассмотреть предложения, помочь, посодействовать, поддержать, по возможности, искать инвесторов, привлекать специалистов.
Объявить сбор средств среди жителей на решение проблемы бездомных животных – это также право и обязанность общественных организаций. Но, чтобы люди отозвались и стали помогать средствами, следует сначала показать, что есть конкретные дела, а не только лозунги и призывы. На такой ноте и с готовностью к взаимному сотрудничеству закончилась встреча городского председателя Руслана Козира с представителями зоозахисних организаций и волонтерами.

_________________
"Проигранное сражение — это сражение, которое считаешь проигранным."[/color]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трускавец - ОСВ, или отстрел?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 окт 2011, 16:57
Сообщения: 516
Откуда: Украина Львов
В Николаеве, который зоозащитники привели как пример -
Цитата:
Актуальним є питання стерилізації, вакцинації, візуальної ідентифікації, та повернення до попереднього ареалу перебування безпритульних собак та котів.

В переводе на русский - ОСВ.
Цитата:
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, коштів підприємств різних форм власності, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

А это в переводе :
Цитата:
Финансовое обеспечение мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств государственного, местного бюджетов, средств предприятий разных форм собственности, благотворительных взносов и других источников, не запрещенных действующим законодательством Украины.

Денег у зоозащитников нет, а значит вся прогамма будет финансировться кем?
Зато в Николаеве очень хороший проэкт, как мне показалось, по регистрации и продаже непродуктивных животных. Но будет ли кто контролировать этот указ на практике, или все законы и правила останутся на бумаге?

_________________
"Проигранное сражение — это сражение, которое считаешь проигранным."[/color]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трускавец - ОСВ, или отстрел?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2011, 14:47
Сообщения: 79
Молодец, мэр. Трезвый взгляд и умение отделить пироги от мух. Чего не скажешь о зоозащитниках Трускавца. Детский сад какой то.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Трускавец - ОСВ, или отстрел?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2011, 12:30
Сообщения: 609
на странице трускавецкого горсовета писал(а):
Бла-бла-бла

Перевод.
Зоозащитники:
- Сделайте, чтобы было хорошо, всем и сразу - а мы будем контролировать!
Руслан Козыр:
- Делайте сами. Разрешаю.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2  Все сообщения

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB